Sincrotro Alba Laboratori de llum sincrotro

Links: Alba Gencat Video Visita virtual La primera luz   Sinfonía nº3 Joan Guinjoan
Localització: Parc de l'ALBA-Centro Direccional de Cerdanyola del Vallés, Barcelona
Any: 2010
Superfície: 22.837 m²
Pressupost: 34.000.000€
Co- autors: Master s.a de Ingeniería y Arquitectura
Col·laboradors: ICR, DM iberia
Descripció:
Diverses idees clau van sorgir des de l'inici de la proposta guanyadora del concurs, i van ser aplicades successiva i coherentment durant el desenvolupament dels projectes i les obres. Algunes associades a imatges i a esquemes de funcionament recognoscibles, com la més evident: un organisme viu de funcionament autònom i permanent, un gran cargol de mar encaixat en la sorra, que s'adapta al mitjà i protegeix les seves estructures internes-crítiques- amb la seva elegant closca d'alumini.
El compromís de la proposta arquitectònica amb l'estricte programa funcional s'evidencia des de la pròpia solució d'implantació, aprofitant-se del pendent natural del terreny per situar un edifici tècnic que reuneix tota la infraestructura energètica del complex baix rasant, separada de l'edifici principal (on s'allotja el programa experimental) mitjançant un vial de serveis, a fi d'evitar la transmissió de vibracions i permetre la necessària ventilació i accessibilitat. D'aquesta forma es minimitza l'impacte del volum sota una coberta vegetal que recompon la topografia original i protegeix les instal·lacions crítiques de l'exposició directa a la intempèrie.
El volum de l'edifici principal continua la idea d'integració amb la topografia original, quedant semisoterrat per la part posterior i descobert per la part anterior, on el cargol de mar “s'obre” cap al Sud, apuntant un tram de la seva espiral, lleugerament distanciat del cos central per una intuible força centrifuga, on es col·loquen les oficines, que gaudeixen de les bondats de l'orientació i de les magnifiques vistes cap a la serra de Collserola.
En la peça central se situa, sota la gran coberta metàl·lica, el cor del complex: el túnel en forma d'anell, blindat a les radiacions i aïllat sobre una gran llosa massissa de formigó d'1,80m d'espessor, on circulen els electrons que proveiran dels feixos de llum necessaris per a les diverses investigacions. Al voltant d'aquest se situaran els diferents laboratoris en forma de cabines de variades proporcions on es realitzaran els experiments
Tot el conjunt s'envolta de suaus talusos i plànols verds que recomponen la topografia utilitzant vegetació autòctona sense necessitat de manteniment especial. Un dipòsit enterrat recull les aigües de la gran coberta i les emmagatzema per al mínim reg i la neteja de paviments. Unes plataformes escalonades, de geometria variable interceptades per talusos vegetals i arbrats, resolen l'aparcament minimitzant el seu impacte.