IPSEN PHARMA Espanya - Centre R+D+i

Links: Ipsen
Localització: Parc de la Meditarrania-UPC Castelldefels, Barcelona
Any: 2008
Superfície: 7.500 m²
Pressupost: 13.800.000€
Co- autors: Master s.a de Ingeniería y Arquitectura 
Descripció:
Projecte per un nou Centre de Recerca i Desenvolupament amb animalari a la planta soterrani, laboratoris i oficines a plantes superiors.
El programa funcional del Nou Centre es desenvolupa en un edifici compost per un animalari en planta semisoterrani, planta baixa i dues plantes tipus de laboratoris. Dos nuclis de serveis i circulació, disposats a la zona central de l'edifici, permeten cobrir la demanda d'usos de la totalitat de personal de IPSEN i usuaris externs. Per respondre als requeriments específics dels laboratoris, s'han disposat una sèrie de patis per a pas d'instal·lacions situats a la zona central, al costat dels nuclis i al llarg dels passadissos, per així optimitzar el funcionament de l'edifici.