HUGTiP area de pediatria

Localització: HUGTiP, Badalona, Barcelona
Superficie: 300 m2
Col-laboradors: Olga Barrier, arquitecte, Joan Carreño, consultor
Descripción: Reforma i rehabilitació del servei de consultes de pediatria. Es planteja partint de la conservació de les circulacions generals existents que divideixen l'área en dues zones, tot contemplant la substitució de les distribucions interiors, acabats e instal-lacions, resolen un major nombre de consultes i preservant les necessàries zones d'espera i serveis.