FIV Instituto Universitario Dexeus

Localització: Institut Universitari Dexeus, Barcelona
Superficie: 670 m2
Co-autors: Master s.a. de Ingenieria i Arquitectura.
Descripció: laboratoris de nova creació, disenyats segons els requeriments exigits per l\\\'activitat, en quant a distribució funcional, definició d\\\'acabats arquitectónics i instal-lacions eléctriques i de climatització especialitzades.