Beaufour Ipsen Industries- Dreux, France

Links: http://www.ipsen-dreux.com/our-site/the-localization/
Localització: 20 Rue Ethe Virton, 28100 Dreux, Francia

Any: 2008- APS APD
Superfície: B9=450m2 , B10= 3.565m2
Pressupost: estimat:B9=€ 3.600.000,- , B10=€ 13.480.000,-
Col·laboradors:  Arte Charpentier, Master s.a.

Descripció: Dos nous edificis per Recerca i oficines i manufactura de citotóxics en el Site de Ipsen en Dreux. Els layouts inclouen sales blanques (clean rooms) laboratoris y oficines en dos nivells. Els edificios estan elevats oper permetre la lliure circulació d'aigues en cas de inundacions del riu Des Chatelets.