World Trade Center Almeda Park - Fase 1

Links:Almeda Park   videoyoutube  
Localització: Almeda Park, Cornella del Llobregat- Barcelona
Any: 2003
Superfície: 35.150 m2 edificis de oficines i 17.850m2 aparcament sota rasant
Pressupost: 45.000.000€
Co-autors: Aukett Ltd.UK, Arte Charpentier FR y Master s.a de Ingeniería y Arquitectura ES
Descripció:
Primera fase del Parc Empresarial, composada per un aparcament general sota rasant, dos edificis per oficines (A1 i A2) i la urbanitzacó interior incloent un parc central.