MC mutual Pla funcional

Localització: Barcelona
Superficie:
 16.500 m2 
Col-laboradors: 
Olga Barrier, arquitecte, Joan Carreño, consultor
Descripció: 
Pla Funcional per a la definició de les necesitats asistencials i de les unitats de recolçament necessarias per a la clínica MC, així com les característiques dels serveis médics. Es determinen las árees i les seves dimensiones, així com els requisits funcionals i de distribució de dites árees inclosses en cada unitat.
Elaboració d'un programa funcional i espaial que respongui als requisits derivats de les relacions entre les diferents unitats i estudi de viabilitat de l'implantació del programa desenvolupat, en un solar concret, amb unes condicions físiques i urbanístiques determinades.