CGMM Institut de Recerca Oncològica

Localització: Hospital Duran i Reynals, Barcelona.
Superficie: 810 m2
Co-autors: Master s.a. de Ingenieria i Arquitectura.
Descripció: Centre de Genètica mèdica i molecular de l\'Institut de Recerca Oncològica. Adecuació de part de la planta tercera de l\'hospital, als requeriments i especificacions del nou Centre. Definició de distribució interior, acabats arquitectónics i instal-lacions de servei del centre