IBiS Institut de Investigació Biomedica de Sevilla

Links: IBiS
Localització: Hospital Universitario Virgen del Rocío - Sevilla
Any: 2010
Superfície: 8.195 m²
Pressupost: 9.150.000€
Co-autors: Alberto Balbontín, arquitectoMaster s.a de Ingeniería y Arquitectura
Descripció:
L'edifici s'inscriu en un volum de planta quadrada, de 43,25x53,70 m, dividida en quatre cossos d'usos de laboratori i un centre de serveis. En planta baixa se situa el saló d'actes, una sala i un laboratori general multiusos, un aula un office, vestuari, sala d'informàtica, i la zona d'administració i gerència. També en planta baixa però totalment separat de la zona pública se situa l'animalari, amb entrada independent des de la façana sud de l'edifici. La planta soterrani es destina a aparcament, part del animalari per grans animals i magatzem. En la primera i segona planta es distribueixen els laboratoris de grups d'investigació i els serveis cientifics.