CRAG-Centre de Recerca en Agrigenòmica

Links: CRAG   
Localització: Parc de recerca UAB-Universitat Autónoma de Bellaterra, Barcelona
Superfície: 9.020 m²
Pressupost: 12.800.000€
Co- autors: Master s.a de Ingeniería y Arquitectura
Col·laboradors: Olga Barrier, Arquitecto 
Descripció: 
Seu del CRAG- Laboratoris de recerca,serveis científics,despatxos investigadors,auditori 180 persones,areas de direcció i administració. Hivernacle de 600m²  a la coberta.
El projecte s'inscriu en un volum de planta rectangular, d'aproximadament 22.5m x 55m, Planta baixa i tres plantes. Les plantes 2, 3 i coberta s'estenen, en vol, sobre la franja central per vianants que divideix els àmbits d'ocupació, conformant un gran buit de 16.5m d'ample i dues plantes d'altura, a manera de pòrtic que emmarca la zona central, on se situa l'accés principal per als vianants. L'edifici es resol sobre la base de tres crugies, una en cada façana longitudinal, on se situen laboratoris (Nord) i despatxos (Sud), i una altra central on se situen els nuclis de comunicació i els serveis comuns i científics. En la coberta, concebuda com una façana més, es desenvolupa un gran hivernacle, de vital importància per al centre i un volum tècnic d'instal·lacions.