Caixa Penedès- Serveis Centrals

Links: Caixa Penedes   Video corporativo
Localització: Font de l'Ametlló 11, Vilafranca del Penedès
Any: 1994
Superfície: 12.600 m2
Co-autors: Enric HenryMaster s.a de Ingeniería y Arquitectura
Descripció:
Edifici dissenyat originalment per a Centre de Procesament de dades (CPD) i Oficines associades. L'any 2011 es va realitzar una ampliació i es va constituir en Edifici social i de serveis centrals.
El CPD es va situar en planta soterrani juntament amb les instal·lacions generals i les oficines en Planta baixa, primera i segona. La composició es basa en la juxtaposició d'un volum de planta semicircular amb una pell vidriada, en Planta baixa i un pis i un altre volum més alt, de planta quadrada en Planta baixa i dos pisos amb un tractament més opac, per sobre el que es va dissenyar un volum tècnic que serveix de suport al rètol corporatiu.