Damm Centre logístic - ZAL

Links: El País
Localització: Zona de Activitats Logístiques,  Barcelona
Any: 2008
Superfície: 44.000 m²
Co-autors: Master s.a de Ingeniería y Arquitectura
Descripció:
Centre logístic per a la centralització de magatzems de DAMM i altres naus per la  explotació d'ALFIL LOGISTICS amb conexió a la línia fèrria de la nova ZAL II. La coberta integra 7.000m2 de Plaques Fotovoltaiques- amb un rendiment total de  935,6 Kw.